fbpx

Voor HBO- en MBO- instellingen

Wat doen we met de uitvallers?

Het is bekend: ruim 15% van de mensen die begint aan een HBO-studie, stopt daar binnen een jaar mee. Voor Havisten en MBO-ers loopt dat percentage op naar 25%. Natuurlijk stroomt een deel van de uitvallers door naar een andere voltijd- of deeltijdopleiding of naar een niet-bekostigde cursus binnen uw instelling. Maar een deel ook niet. Vergelijkbare cijfers zien we bij de deeltijdopleidingen.

Hogescholen noemen studenten die stoppen met hun studie veelal ‘onnodige’ uitval. Daarbij gaat het om studenten die de vereiste studiepunten niet halen of om een andere reden niet mogen doorstromen. Maar bij een fors aantal uitvallers gaat het niet om onnodige uitval, maar biedt de hogeschool geen passend alternatief op het moment dat een student besluit te stoppen. Wij denken dat we voor een deel van deze studenten dat alternatief kunnen zijn.

Beperkt studiekeuzeadvies

Studieadviseurs en decanen zien dagelijks studenten die vastlopen in hun studie of aangeven toch niet de juiste studiekeuze te hebben gemaakt. Natuurlijk probeert u deze (potentiële) uitvallers alternatieven te bieden binnen de eigen onderwijsinstelling. Voor de diverse studentenpopulaties zien we grofweg de volgende adviezen:

 

Populatie

Adviezen

Voltijdstudenten

Andere voltijdopleiding

 

(Andere) deeltijdopleiding

 

Niet-bekostigd onderwijs (trainingen, cursussen en post-HBO opleidingen) binnen de instelling

Deeltijdstudenten

Andere deeltijdopleiding

 

Niet-bekostigd onderwijs (trainingen, cursussen en post-HBO  opleidingen) binnen de instelling

 

Uit beeld

HBO-instellingen hebben een ‘zorgplicht’ naar uitvallende studenten. Tegelijkertijd verdwijnt een deel van de uitvallers vanwege het ontbreken van een passend alternatief uit beeld of naar een private aanbieder van opleidingen. De kans dat ze na verloop van tijd weer terugkeren bij uw instelling, wordt kleiner naarmate ze verder uit beeld zijn.

 

Samenwerking met de Nederlandse Ondernemers Academie

Voor een deel van de uitvallers is de Nederlandse Ondernemers Academie een mooie (tussen)oplossing. Dit geldt bijvoorbeeld voor studenten die bij de start van het studiejaar nog niet goed weten wat ze willen en dan maar voor de ‘verkeerde’ studie kiezen. En zeker ook voor de studenten die in november of februari besluiten te stoppen, omdat ze geen passend alternatief zien.

Samen kunnen we kijken hoe we uw ‘studiesucces’ verhogen door uitvallers (tijdelijk) een aantrekkelijk programma te bieden. Een alternatief waarmee uitvallers bijvoorbeeld via ons bij u in beeld blijven en na ons motiverende programma misschien weer een nieuwe studie bij u oppakken, die dan wel aansluit.

Kennis delen

Graag gaan we met u in gesprek om te onderzoeken hoe we kennis kunnen delen en hoe we jonge mensen nog meer kunnen inspireren en motiveren. Anders gezegd: hoe we hun vaardigheden kunnen aanspreken op een wijze waarmee ze ‘straks’ weer verder kunnen bij opleidingen als Ondernemerschap, Retail Management, Small Business, Familiebedrijven en Business Innovation.

Uiteraard is er in ons programma ook ruimte om deelnemers te vertellen over de mogelijkheden binnen uw eigen hogeschool. Daarmee zorgen we er waarschijnlijk voor dat een aantal deelnemers weer bij u terugkomt. Maar dan wel gemotiveerd.

Bel of mail gerust als u kansen ziet in samenwerking met ons.

× Heb je een vraag?